Əgər bu disbalans təbii sürətdə baş verirsə, müdaxilə etmək düzgün olmazdı. Təəssüflər olsun ki, bu proses bir çox hallarda süni sürətdə baş verir".

Daha Ətraflı